dolní lišta
technictest

 Zkratky GSM

 

Seznam zkratek z mobilních sítí (GSM, GPRS, EDGE, UMTS) plus stručný popis a vysvětlení pojmů.

F

FDM	Frequenci division multiplexing			
	Frekvenčně dělený multiplex
FDMA Frequency Division Multiple Access Vícenásobný přístup s frekvenčním dělením
FHSS Frequency Hopping Spread-Spectrum Rozprostřené spektrum s přeskakováním mezi frekvencemi
G
GERAN GSM/EDGE Radio Access Network Standard definující radiovou část sítě
GGSN Gateway GPRS Support Node Obslužný uzel brány GPRS
GMSC Gateway MSC Brána MSC
GPRS General Packet Radio Service Všeobecná rádiová paketová služba
GSM Global System for Mobile Globální systém pro mobilní komunikace
GTP GPRS Tunelling Protocol Zapouzdřovací protokol pro GPRS
H
HLR Home Location Register Databáze domácích účastníků
HSCSD High Speed Circuit Switched Data Vysokorychlostní přenos dat s přepojováním okruhů
I
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers Institut elektrického a elektronického inženýrství
IMEI International Mobile Equipment Identity Mezinárodní identifikační číslo
IMSI International Mobile Subscriber Identity Mezinárodní číslo mobilní stanice
IP Internet protocol Internet protokol
ITU International Telecommunications Union Mezinárodní telekomunikační unie
L
LAI Local Area Identity Identita místní zóny
M
MAHO Mobille Assisted HandOver Předání hovoru za podpory mobilní stanice
MCC Mobile Country Code Mobilní kód státu
MCID Malicious Call Identification Identifikace zlomyslného volání
MCHO Mobile Controlled HanOver Předání hovoru mobilní stanicí
MNC Mobile Network Code Mobilní kód sítě
MS Mobile Station Mobilní stanice
MSC Mobile Switching Centre Radiotelefonní ústředna
MSIN Mobile Subscriber Identification Number Identifikační číslo mobilního účastníka
MSISDNN Mobile Station ISDN Number ISDN číslo mobilní stanice
MSN Multiple Subscriber Number Vícenásobné účastnické číslo
N
NCHO Network Controlled HandOver Síťové řízení předání hovorů
NMT Nordic Mobile Telephone Nordický mobilní telefonní systém
NSS Network and Switching Subsystem Síťový a spínací subsystém
O
OMC Operation and Maintenance Centre Provozní a servisní centrum
OSI Open Systems Interconnection Propojení otevřených systémů
OSS Operation Support Subsystem Operační podpůrný systém
ZPĚT       DALŠÍ
reklama

Dej stránku k oblíbeným
  Oblíbený

DigiSpace - testy z ICT a IT

Stalo se v srpnu 2011


Standardizační organizace:


TESTY:

DVB
DVB-T v ČR
Přenosové soustavy
Optoelektronika
Základy elektrotechniky
Výpočetní technika
Servery
ISDN
Počítačové komponenty
GSM
Elektromagnetické pole
Datové přenosy
Počítačové sítě
Vybrané kapitoly
Multimediální centrum HTPC

Úvod HTPC
HTPC vs. inteligentní televizory
Stavíme HTPC
zobrazovací panel
AV receiver
XBMC Media Center
virtuální kino
Vybrané kapitoly
Mobilní telefon GSM

Blokové schéma
Kodér zdroje
Kodér kanálu
GSM anténa
Akumulátory
SIM karta
Kapitoly
Buňkové radiotelefonní sítě GSM

Historie GSM
Princip GSM
Architektura GSM sítě
Radiové rozhraníNáhodný vtípek:

Podle počtu prodaných kusů CD nosičů je nejpopulárnější skupinou současnosti formace CD-R se svým albem 700MB.Kapitoly BGA:

ÚVOD – POUZDŘENÍ
BGA
Popis BGA pouzdra
Typy BGA pouzder
Pájení BGA pouzder
Chlazení BGA obvodů

Kapitoly SMD:

ÚVOD – SMD
Pasivní SMD součástky
Typy pouzder
Značení součástek
Osazování, lepení, pájení


reklama DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace kontakt DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace

TECHNICTEST, prověř si své vědomosti
Web © 2008-2010 http://www.technictest.com   Webdesign:  marco luca