dolní lišta
technictest

 Zkratky GSM

 

Seznam zkratek z mobilních sítí (GSM, GPRS, EDGE, UMTS) plus stručný popis a vysvětlení pojmů.

 1G	1. generation					
	První generace telekomunikačních systémů
2,5G 2,5 generation 2,5 generace telekomunikačních systémů
2G 2. generation Druhá generace telekomunikačních systémů
3G 3. generation Třetí generaci telekomunikačních systémů
A
ANSI American National Standards Institute Americký národní standardizační institut
API Application Program Interface Rozhraní pro programování aplikací
B
b Bit (b) bit
B Byte Bajt
BAIC Baring of All Incoming Calls Blokování všech příchozích hovorů
BCCH Broadcast Control Channel Vysílací řídící kanál
BER Bit error rate Bitová chybovost
BGP Border Gateway Protocol Bránový protokol
bps, b/s Bits per second Počet bitů za sekundu
BSC Base Station Controler Řízení základnových stanic
BSS Base Station SubSystem Subsystém základnových stanic
BTS Base Transceiver Systém  Vysílací a přijímací základnová stanice
C
CC Country Code Kód země
CDMA Code Division Multiple Access Vícenásobný přístup s kódovým dělením
CDMA 2000 Code Division Multiple Access 2000 Vícenásobný přístup s kódovým dělením 2000
CEPT Conférence Européennen des Poste set Telecommunications Konference administrativy evropských pošt a telekomunikaci
CER cell error ratio Buňková chybovost
CCH Control Channel Řídící kanál
CI Cell Identity Identita buňky
CLIP Calling Line Identification Presentation Identifikace volaného účastníka
CLIR Calling Line Identification Restriction Zamezení zobrazení identifikace
CRC Cyclic redundancy check Cyklický redundantní součet
CS Coding Sheme Kódové schéma
CSD Circut Switched Data Přenos dat s přepojováním okruhů
CSPDN Circuit Switched Public Data Network Veřejná datová síť s komutovaným přepojováním
D
DSC - 1800 Digital Celluar Systém 1800 Digitální buňkový systém 1800
E
EDGE Enhanced Data Rates for Global GSM Evolution Zvýšené přenosové rychlosti pro globální GSM vývoj
EGP Exterior Gateway Protocol Vnější bránový protokol
EGSM Extended GSM Rozšířená GSM
EIR Equipment Identity Register Databáze zařízení
ETSI European Telecommunication Standards Institute Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích
DALŠÍ
reklama

Dej stránku k oblíbeným
  Oblíbený

DigiSpace - testy z ICT a IT

Stalo se v srpnu 2011


Standardizační organizace:


TESTY:

DVB
DVB-T v ČR
Přenosové soustavy
Optoelektronika
Základy elektrotechniky
Výpočetní technika
Servery
ISDN
Počítačové komponenty
GSM
Elektromagnetické pole
Datové přenosy
Počítačové sítě
Vybrané kapitoly
Multimediální centrum HTPC

Úvod HTPC
HTPC vs. inteligentní televizory
Stavíme HTPC
zobrazovací panel
AV receiver
XBMC Media Center
virtuální kino
Vybrané kapitoly
Mobilní telefon GSM

Blokové schéma
Kodér zdroje
Kodér kanálu
GSM anténa
Akumulátory
SIM karta
Kapitoly
Buňkové radiotelefonní sítě GSM

Historie GSM
Princip GSM
Architektura GSM sítě
Radiové rozhraníNáhodný vtípek:

Kolik programátorů je potřeba k výměně žárovky?
Žádný. To je problém hardwaru.Kapitoly BGA:

ÚVOD – POUZDŘENÍ
BGA
Popis BGA pouzdra
Typy BGA pouzder
Pájení BGA pouzder
Chlazení BGA obvodů

Kapitoly SMD:

ÚVOD – SMD
Pasivní SMD součástky
Typy pouzder
Značení součástek
Osazování, lepení, pájení


reklama DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace kontakt DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace

TECHNICTEST, prověř si své vědomosti
Web © 2008-2010 http://www.technictest.com   Webdesign:  marco luca