doln? li?ta
technictest


Přenosové soustavy

   Předmět: Telekomunikace

   Obtížnost: těžká

   Popis testu:    Test z přenosových soustav obsahuje otázky ze systémů a sítí PCM 30/32, PDH, SDH a ATM.1. Přenosová rychlost systému PCM 30/32 je:

a) 1544 kbit/s
b) 2048 kbit/s
c) 8192 kbit/s
d) 155 Mbit/s

2. Jaká je vzorkovací frekvence fvz a kolik bitů obsahuje jeden časový kanál?

a) fvz = 8 kHz a jeden časový kanál má 10 bitů
b) fvz = 48 kHz a jeden časový kanál má 8 bitů
c) fvz = 8 kHz a jeden časový kanál má 8 bitů
d) fvz = 48 kHz a jeden časový kanál má 16 bitů

3. Signalizační informace v PCM 30/32 je:

a) v každém časovém kanále společně s užitečnou informací
b) v jednom časovém kanále, kde sig. informace všech 30 časových kanálů
c) najdeme je v každém sudém časovém kanále
d) u PCM 30/32 není nutná signalizace. Postačí synchronizace

4. Co nepatří mezi nevýhody systém PDH?

a) celosvětová nejednotnost multiplexování kanálů
b) malá flexibilita a špatná rekonfigurace
c) celkově nižší přenosová rychlost než u ISDN 2B+D
d) obtížné vydělování jednotlivých kanálů

5. PDH 2. řádu získáme multiplexováním:

a) dvou digitálních signálů PCM 30/32 1. řádu
b) čtyř digitálních signálů PCM 30/32 1. řádu
c) osmi digitálních signálů PCM 30/32 1. řádu
d) šestnácti digitálních signálů PCM 30/32 1. řádu

6. Který způsob prokládání se nepoužívá v PDH systémech?

a) volné prokládání po bitech
b) prokládání po kanálových intervalech
c) prokládání po rámcích
d) prokládání po IP datagramech

7. K čemu v PDH systémech slouží STUFFING?

a) k vyrovnání přenosových rychlostí mezi PDH 1. a 2. řádu
b) jde o způsob demultiplexování používaný pouze v PDH
c) zabezpečuje data na základě hammingova kódu
d) stuffing je směrovací tabulka pro směrování rámců v síti PDH

8. SDH je zkratka pro: (myšleno v přenosových soustavách)

a) standardní digitální hierarchii
b) statistickou digitální hierarchii
c) synchronní digitální hierarchii
d) sbor dobrovolných hasičů

9. Základní jednotkou v SDH je kontejner STM-1 a má přenosovou rychlost:

a) 2,048 Mbit/s
b) 155 Mbit/s
c) 622 Mbit/s
d) 2448 Mbit/s

10. Kolik PCM30/32 1.řádu musíme sloučit,abychom dostali STM-1?

a) 1
b) 4
c) 16
d) 63

11. Jaká je doba trvání jednoho rámce STM-1? (u = mikro)

a) 470 ms
b) 3 us
c) 125 us
d) 2 ms

12. Základem ATM sítě je ATM buňka, která má:

a) 53 oktetů
b) 32 oktetů
c) 64 oktetů
d) 270 oktetů

13. Záhlaví ATM buňky je tvořeno:

a) 5 oktety
b) 8 oktety
c) 16 oktety
d) 261 oktety

14. Podle referenčního modelu AAL vrstva:

a) přizpůsobuje tok buněk k přenosu po optickém médiu
b) přemění užitečný signál na 48 bytové informační pole
c) přidává 5 bytové záhlaví
d) provádí zabezpečovací proceduru

15. Nejvyšší přenosové rychlosti dostaneme z přenosového systému:

a) PCM 30/32
b) PDH
c) SDH
d) ATM
   1      2     3      4      5      6      7     8      9     10   11   12    13    14   15
Prázdná tlačítka symbolizují zodpovězené otázky.
                                                                 


počet zobrazení:     395 x

reklama

Dej stránku k oblíbeným
  Oblíbený

DigiSpace - testy z ICT a IT

Stalo se v srpnu 2011


Standardizační organizace:


TESTY:

DVB
DVB-T v ČR
Přenosové soustavy
Optoelektronika
Základy elektrotechniky
Výpočetní technika
Servery
ISDN
Počítačové komponenty
GSM
Elektromagnetické pole
Datové přenosy
Počítačové sítě
Vybrané kapitoly
Multimediální centrum HTPC

Úvod HTPC
HTPC vs. inteligentní televizory
Stavíme HTPC
zobrazovací panel
AV receiver
XBMC Media Center
virtuální kino
Vybrané kapitoly
Mobilní telefon GSM

Blokové schéma
Kodér zdroje
Kodér kanálu
GSM anténa
Akumulátory
SIM karta
Kapitoly
Buňkové radiotelefonní sítě GSM

Historie GSM
Princip GSM
Architektura GSM sítě
Radiové rozhraníNáhodný vtípek:

Víte, jaký je rozdíl mezi ženským myšlením a Windows 95?
Windows mají hloupost implementovanou digitálně.Kapitoly BGA:

ÚVOD – POUZDŘENÍ
BGA
Popis BGA pouzdra
Typy BGA pouzder
Pájení BGA pouzder
Chlazení BGA obvodů

Kapitoly SMD:

ÚVOD – SMD
Pasivní SMD součástky
Typy pouzder
Značení součástek
Osazování, lepení, pájení


reklama DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace kontakt DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace

TECHNICTEST, prověř si své vědomosti
Web © 2008 - 2010 http://www.technictest.com   Webdesign:  marco luca