doln? li?ta
technictest


Optoelektronika

   Předmět: Telekomunikace

   Obtížnost: střední

   Popis testu:    Test obsahuje otázky z celého optoelektrického řetězce – optické zdroje, optické přenosové médium a detektor. Dále definice útlumů, disperzí, rozptylů a absorpcí.1. Jaký je rozsah vlnových délek pro viditelné světlo?

a) 100 nm – 300 nm
b) 800 nm – 1000 nm
c) 1500 nm – 1800 nm
d) 390 nm – 760 nm

2. Vlnová délka je definována jako:

a) lambda = c / f
b) lambda = f / c
c) lambda = f * c
d) lambda = c / T

3. Co nepatří mezi výhody optických vláken v porovnání s metalickými vodiči?

a) velká šířka pásma
b) způsob konektorování optických vláken
c) elektrická izolace od ostatních aktivních prvků
d) možnost překlenutí delších vzdáleností bez opakovacích prvků

4. Index lomu (n) je definován jako:

a) poměr rychlosti světla v daném materiálu ku rychlosti světla ve vakuu
b) poměr rychlosti světla ve vakuu s rychlostí světla v daném materiálu
c) součin rychlosti světla ve vakuu a rychlosti světla v daném materiálu
d) rozdíl rychlosti světla ve vakuu a rychlosti světla v daném materiálu

5. V optických vláknech platí, že index lomu jádra je:

a) větší, než index lomu pláště
b) menší, než index lomu pláště
c) stejný jako index lomu pláště
d) 3,14x menší, než index lomu pláště

6. Útlum optického vlákna:

a) ovlivní počet multiplexovaných vlnových délek
b) sníží přenosovou rychlost
c) ovlivní maximální vzdálenost přenosu
d) umožní detektoru přijímat optický signál s vyšší citlivostí

7. Při ohybových ztrátách:

a) se paprsek změní na vlnovou délku, kterou detektor nedetekuje
b) se paprsek vyváže z jádra do pláště a už se nevrátí
c) se paprsky opačných polarizací vzájemně vyruší
d) ohybové ztráty neexistují. Jsou jen ztráty rozptyly a absorpcí

8. Útlum optického vlákna je definován:

a) A(dB) = 20log (P in / P out)
b) A(dB) = 10log (P in / P out)
c) A(dB) = 10log (P out / P in)
d) A(dB) = 20log (P out / P in)

9. Disperze:

a) je převrácena hodnota útlumu
b) zužuje přenášený impuls v čase
c) zajistí, že optický útlum na celé optické trase bude konstantní
d) rozšiřuje přenášený impuls v čase

10. U kterého typu optických vláken je módová disperze nejvýraznější?

a) vícemódové vlákno
b) jednomódové vlákno
c) gradiendní vlákno
d) u všech typů vláken je módová disperze stejná

11. Jaký je průměr jádra a pláště u jednomódového vlákna?

a) jádro 9 um, plášť 125 um
b) jádro 50 um, plášť 125 um
c) jádro 1 um, plášť 100 um
d) jádro 100 um, plášť 125 um

12. Které metoda se nepoužívá pro měření optického útlumu?

a) dvou délek – optický P in, změříme tak, že přestřihneme vlákno na začátku u zdroje
b) zpětného rozptylu – měříme pomocí OTDR metru
c) jedné délky – vstupní opt. výkon vypočteme, výstupní změříme
d) vložných ztrát – použijeme pigtail pro změření vstupního optického výkonu

13. Které optické zdroje se dnes používají pro optické trasy?

a) pouze LED zdroje, protože jsou levné a nenáročné na výrobu
b) LED a LASEROVÉ zdroje
c) pouze LASEROVÉ zdroje, protože mají úzkou spektrální čáru
d) Sodíkové výbojky, protože vlnová délka je vhodná pro vlákna

14. Co od fotodetektoru nepožadujeme?

a) velkou citlivost pro pracovní vlnové délky
b) malý odstup signálu od šumu
c) minimální šum
d) krátká doba převodu z optického na elektrický signál

15. Zkratka WDM v optoelektronice znamená:

a) širopásmový modulátor
b) frekvenčně dělený multiplex
c) vlnový multiplex
d) vlnový demultiplexer
   1      2     3      4      5      6      7     8      9     10   11   12    13    14   15
Prázdná tlačítka symbolizují zodpovězené otázky.
                                                                 


počet zobrazení:     397 x

reklama

Dej stránku k oblíbeným
  Oblíbený

DigiSpace - testy z ICT a IT

Stalo se v srpnu 2011


Standardizační organizace:


TESTY:

DVB
DVB-T v ČR
Přenosové soustavy
Optoelektronika
Základy elektrotechniky
Výpočetní technika
Servery
ISDN
Počítačové komponenty
GSM
Elektromagnetické pole
Datové přenosy
Počítačové sítě
Vybrané kapitoly
Multimediální centrum HTPC

Úvod HTPC
HTPC vs. inteligentní televizory
Stavíme HTPC
zobrazovací panel
AV receiver
XBMC Media Center
virtuální kino
Vybrané kapitoly
Mobilní telefon GSM

Blokové schéma
Kodér zdroje
Kodér kanálu
GSM anténa
Akumulátory
SIM karta
Kapitoly
Buňkové radiotelefonní sítě GSM

Historie GSM
Princip GSM
Architektura GSM sítě
Radiové rozhraníNáhodný vtípek:

INZERÁT:
Přijmeme hackera na HPP.
Strukturovaný životopis a motivační dopis zkopírujte na počítač CZ-ALIK do adresáře c:/dokumenty/konkurz.Kapitoly BGA:

ÚVOD – POUZDŘENÍ
BGA
Popis BGA pouzdra
Typy BGA pouzder
Pájení BGA pouzder
Chlazení BGA obvodů

Kapitoly SMD:

ÚVOD – SMD
Pasivní SMD součástky
Typy pouzder
Značení součástek
Osazování, lepení, pájení


reklama DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace kontakt DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace

TECHNICTEST, prověř si své vědomosti
Web © 2008 - 2010 http://www.technictest.com   Webdesign:  marco luca