doln? li?ta
technictest

   3.3 Kodér kanálu

Úkolem kodéru kanálu je zabezpečit bezchybný přenos. Kodér vkládá do signálu další bity, aby bylo možno v případě poruchy rekonstruovat signál. Kvalitu přenosu signálu ovlivňuje mnoho faktorů, např. lom, šum, rozptyl signálu, dopplerův jev nebo rušení cizím zdrojem. Blok kodéru kanálu vykonává funkci korekce chyb, prokládání a šifrování.

Korekce chyb:
Z kodéru zdroje přichází paket o velikosti 260 bitů. Funkce korekce chyb provede rozdělení tohoto paketu do tří skupin podle důležitosti. První skupinu označujeme 1a. Jde o prvních 50 nejvýznamnějších bitů, které jsou doplněny o tři bity CRC (Cyclic redundancy check) kódu. Druhá skupina se značí 1b a obsahuje 132 méně významných bitů. Tato skupina je zabezpečená čtyřmi bity CRC kódu. Tyto dvě skupiny jsou přivedeny na vstup konvolučního kodéru s účinností 1. Jde o poměr vstupního a výstupního signálu. Každý bit je kódován do dvou bitů podle určité kombinace. Posledních 78 bitů jsou nejméně významné bity a značí se číslem 2. Těchto 78 bitů není chráněno CRC ani konvolučním kódem. Paket se zvětší z původních 260 bitů na 456bitů (2?(50+3)+2?(132+4)+78=456 bitů). Konvolučním kódováním je 13 kbit/s signál kodéru zdroje navýšen na 22,8 kbit/s (456b/0,02s=22,8kbit/s).

Prokládání:
Blokové prokládání zapisuje 465 bitový datový tok do řádků a čte je ze sloupců. Vznikne matice o 8 sloupcích a 57 řádcích, která se zapíše do paměti RAM (Random Access Memory). Prokládání má za úkol zvýšit odolnost proti shlukovým chybám. Proces korekce chyb a prokládání je na obrázku 4.

Obr. 4: Proces korekce chyb, prokládání

Šifrování:
Aby nedošlo k odposlechu hovoru, musí být přenášená informace šifrována. Po přihlášení mobilního telefonu do sítě GSM je vygenerován tajný klíč o délce 64 bitů. Tajný klíč spolu s číslem TDMA rámce tvoří vstup pro algoritmus A5. Algoritmus vygeneruje pseudonáhodnou posloupnost. Na tuto posloupnost a na 114 bitové bursty jsou aplikovány operace XOR. Tímto dojde k zašifrování přenášených dat.

Výstupem kodéru kanálu je jeden burst. Burst je základní jednotka v systému GSM. Celková velikost burstu je 156,25 bitů s délkou trvání 0,577 s. Existuje několik typů, např. normální, synchronizační a prázdný burst. Normální burst obsahuje kromě dvou 57 bitových datových bloků, zkušební sekvenci, stuffingové bity a ochranné bity. 8,25 ochranných bitů se používá pro zabezpečení, aby žádný z účastníků nevybočil ze svého časového kanálu. Kanálový kodér používá i další zabezpečovací a kontrolní kódy. U signalizace a SMS (Short Message Services) zpráv se navíc používá paritního kódu a blokového binárního kódu. Paritní kód dokáže chybu pouze detekovat, ale neopravuje ji. Blokový binární kód je účinný pro shlukové chyby.Pro dekódování se používá opět DSP procesor s Viterbiho algoritmem.

Další strana - MODULÁTOR
Předchozí strana - KODÉR ZDROJE
ZPĚT - MENU
reklama

Dej stránku k oblíbeným
  Oblíbený

DigiSpace - testy z ICT a IT

Stalo se v srpnu 2011


Standardizační organizace:


TESTY:

DVB
DVB-T v ČR
Přenosové soustavy
Optoelektronika
Základy elektrotechniky
Výpočetní technika
Servery
ISDN
Počítačové komponenty
GSM
Elektromagnetické pole
Datové přenosy
Počítačové sítě
Vybrané kapitoly
Multimediální centrum HTPC

Úvod HTPC
HTPC vs. inteligentní televizory
Stavíme HTPC
zobrazovací panel
AV receiver
XBMC Media Center
virtuální kino
Vybrané kapitoly
Mobilní telefon GSM

Blokové schéma
Kodér zdroje
Kodér kanálu
GSM anténa
Akumulátory
SIM karta
Kapitoly
Buňkové radiotelefonní sítě GSM

Historie GSM
Princip GSM
Architektura GSM sítě
Radiové rozhraníNáhodný vtípek:

Víte, jaký je rozdíl mezi ženským myšlením a Windows 95?
Windows mají hloupost implementovanou digitálně.Kapitoly BGA:

ÚVOD – POUZDŘENÍ
BGA
Popis BGA pouzdra
Typy BGA pouzder
Pájení BGA pouzder
Chlazení BGA obvodů

Kapitoly SMD:

ÚVOD – SMD
Pasivní SMD součástky
Typy pouzder
Značení součástek
Osazování, lepení, pájení


reklama DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace kontakt DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace

TECHNICTEST, prověř si své vědomosti
Web © 2008-2010 http://www.technictest.com   Webdesign:  marco luca