doln? li?ta
technictest

   5. Rádiové rozhraní Um

Rádiové rozhraní Um je rozhrání mezi MS a BTS. Komunikace na tomto rozhraní je prováděna rádiovými (fyzickými) kanály. Základní parametry rádiového rozhraní pro GSM 900 jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1: Základní parametry rádiového rozhraní GSM 900

Pro GSM 900 jsou vyčleněny dvě kmitočtová pásma o šířce 25 MHz. Tok signálu z mobilní stanice do základnové stanice se nazývá uplink a využívá kmitočtový rozsah 890 – 915 MHz. Opačný směr se nazývá downlink a využívá rozsah 935 – 960 MHz. Bezdrátové nosné frekvence jsou uspořádány do páru a odstup mezi těmito frekvencemi se nazývá rozteč duplexního páru. V GSM 900 je rozteč duplexního páru 45 MHz. Uvnitř každého 25 MHz pásma je 124 rádiových kanálů, kde každý kanál má šířku 200 kHz. Frekvenční rozsah je zobrazen na obrázku 5. Frekvenci nosné pro uplink lze vyjádřit ze vztahu (1.1) a pro downlink ze vztahu (1.2)

Obr. 5: Frekvenční rozsah GSM 900 (PGSM)

Za n dosazujeme číslo kanálu, které je v intervalu 1 < n > 124.Výše uvedené rozdělení frekvenčního pásma bylo provedeno metodou FDMA (Frequency Division Multiple Access) tedy frekvenčně děleným multiplexem. Druhá metoda, která se v GSM používá součastně s FDMA je TDMA (Time Division Multiple Access), časově dělený multiplex. Metodou TDMA rozdělíme rádiový kanál o frekvenci 200 kHz na 8 časových intervalů, tzv. timeslotů. Každému účastníkovi sítě, který chce vytvořit telefonní spojení, je přidělen jeden timeslot z rádiového kanálu.

Přenosová rychlost Přenosová rychlost je odvozená od tzv. multirámců. Jeden multirámec obsahuje 26 TDMA rámců. TDMA rámec se skládá z osmi timeslotů. Multirámce obsahuje 2736 bitů a trvá 120 ms. Z těchto hodnot se vypočítá hrubá přenosová rychlost jednoho timeslotu, která je 33,8 kbit/s. Z této přenosové rychlosti se odečtou zhruba dvě třetina přenosové kapacity na fungování sítě a na režii pro kvalitní přenos lidského hlasu. Proto se výsledná přenosová rychlost sníží na 13 kbit/s.

Předchozí strana - ARCHITEKTURA SÍTĚ GSM
ZPĚT - MENU
reklama

Dej stránku k oblíbeným
  Oblíbený

DigiSpace - testy z ICT a IT

Stalo se v srpnu 2011


Standardizační organizace:


TESTY:

DVB
DVB-T v ČR
Přenosové soustavy
Optoelektronika
Základy elektrotechniky
Výpočetní technika
Servery
ISDN
Počítačové komponenty
GSM
Elektromagnetické pole
Datové přenosy
Počítačové sítě
Vybrané kapitoly
Multimediální centrum HTPC

Úvod HTPC
HTPC vs. inteligentní televizory
Stavíme HTPC
zobrazovací panel
AV receiver
XBMC Media Center
virtuální kino
Vybrané kapitoly
Mobilní telefon GSM

Blokové schéma
Kodér zdroje
Kodér kanálu
GSM anténa
Akumulátory
SIM karta
Kapitoly
Buňkové radiotelefonní sítě GSM

Historie GSM
Princip GSM
Architektura GSM sítě
Radiové rozhraníNáhodný vtípek:

Kdy je člověk maximálně ztracený?
Když ho ani google nenajde.Kapitoly BGA:

ÚVOD – POUZDŘENÍ
BGA
Popis BGA pouzdra
Typy BGA pouzder
Pájení BGA pouzder
Chlazení BGA obvodů

Kapitoly SMD:

ÚVOD – SMD
Pasivní SMD součástky
Typy pouzder
Značení součástek
Osazování, lepení, pájení


reklama DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace kontakt DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace

TECHNICTEST, prověř si své vědomosti
Web © 2008-2010 http://www.technictest.com   Webdesign:  marco luca