doln? li?ta
technictest


Elektrické a magnetické pole

   Předmět: Elektronika

   Obtížnost: střední

   Popis testu:    řazení zdrojů a spotřebičů, magnetické a elektrické pole1. Při jakém řazení odporů je konstantní proud:

a) paralelní řazení
b) sériové řazení
c) smíšené řazení
d) transfigurace

2. Sériově jsou zapojeny dva rezistory R=10ohm. Jaký je odpor:

a) 0,2 ohm
b) 200 ohm
c) 0,02 ohm
d) 20 ohm

3. Kolik máme kirchhoffových zákonů:

a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

4. Druhý kirchhofův zákon říká:

a) součet napětí na zdrojích a úbytků napětí je v uzavř. obvodu 1
b) součet všech proudů je nula
c) součet napětí na zdrojích a úbytků napětí je v uzavř. obvodu 0
d) součet všech proudů je nekonečno

5. Při sériovém řazení zdrojů se:

a) násobí proud
b) sčítá proud
c) násobí napětí
d) sčítá napětí

6. Siločáry znázorňují :

a) magnetické pole
b) elektrické pole
c) gravitační pole
d) žádná odpověď není správná

7. Intenzitu elektrického pole značíme:

a) I
b) H
c) K
d) E

8. Která el.součástka v sobě umí uchovat elektrický náboj:

a) rezistor
b) kondenzátor
c) cívka
d) dioda

9. Kapacita není závislá na:

a) permitivitě
b) obsahu plochy
c) permeabilitě
d) vzdálenosti desek

10. V kapalinách vedou elektrický proud:

a) protony
b) volné elektrony
c) ionty
d) v kapalinách elektrický proud neteče

11. Magnety se souhlasnými póly se navzájem:

a) nic se neděje
b) přitahují
c) odpuzují
d) začnou se přitahovat po určitém čase

12. Z hlediska působení magnetického pole dělíme látky na:

a) dia, para a silomagnetické
b) dia, para a feromagnetické
c) jen na dia a paramagnetické
d) jen feromagnetické

13. Jaké označení má cívka:

a) T
b) R
c) C
d) L

14. Na cívce se:

a) hromadí elektrický náboj
b) indukuje napětí
c) jen klade průchodu proudu odpor, jinak nic
d) vybíjí elektrický náboj

15. C1=10nF, C2=1nF. Jaká je C  kapacita při paralelním zapojení:

a) 11nF
b) 1,1nF
c) 9nF
d) 10nF
   1      2     3      4      5      6      7     8      9     10   11   12    13    14   15
Prázdná tlačítka symbolizují zodpovězené otázky.
                                                                 


počet zobrazení:     748 x

reklama

Dej stránku k oblíbeným
  Oblíbený

DigiSpace - testy z ICT a IT

Stalo se v srpnu 2011


Standardizační organizace:


TESTY:

DVB
DVB-T v ČR
Přenosové soustavy
Optoelektronika
Základy elektrotechniky
Výpočetní technika
Servery
ISDN
Počítačové komponenty
GSM
Elektromagnetické pole
Datové přenosy
Počítačové sítě
Vybrané kapitoly
Multimediální centrum HTPC

Úvod HTPC
HTPC vs. inteligentní televizory
Stavíme HTPC
zobrazovací panel
AV receiver
XBMC Media Center
virtuální kino
Vybrané kapitoly
Mobilní telefon GSM

Blokové schéma
Kodér zdroje
Kodér kanálu
GSM anténa
Akumulátory
SIM karta
Kapitoly
Buňkové radiotelefonní sítě GSM

Historie GSM
Princip GSM
Architektura GSM sítě
Radiové rozhraníNáhodný vtípek:

Sedí dva smutní informatici v serverovně, příjde k nim třetí a ptá se:
- Proč jste tak smutní?
- No… včera jsme se trošku ožrali a měnili jsme hesla..Kapitoly BGA:

ÚVOD – POUZDŘENÍ
BGA
Popis BGA pouzdra
Typy BGA pouzder
Pájení BGA pouzder
Chlazení BGA obvodů

Kapitoly SMD:

ÚVOD – SMD
Pasivní SMD součástky
Typy pouzder
Značení součástek
Osazování, lepení, pájení


reklama DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace kontakt DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace

TECHNICTEST, prověř si své vědomosti
Web © 2008 - 2010 http://www.technictest.com   Webdesign:  marco luca