doln? li?ta
technictest

   2. Princip buňkové radiotelefonní sítě

Podstatou buňkové sítě je rozdělení geografické oblasti na velké množství malých území, tzv. buněk. Každou buňku obsluhuje vysílač, který je naladěn na určitý rádiový radiový kanál. Stejný kanál můžeme po určité vzdálenosti opět použít v jiné buňce. Sousední buňky pracující na odlišných frekvencích tvoří svazek buněk. Svazek většinou obsahuje 4, 7 nebo 12 buněk. Příklad svazku se sedmi buňkami je na obrázku 2b. Pomocí buňkové struktury můžeme pokrýt nekonečně velké území. Hexagonální tvar buňky, který je nakreslen na obrázku 2a, představuje zjednodušený model rádiového pokrytí každého vysílače a byl přijat pro jednodušší analýzu a plánování buňkové sítě. Ve skutečnosti je buňka představovaná jako amorfní obrazec, je to z důvodu rozmanitostí terénu. Velikost jednotlivých buněk není stejná, ale mění se podle předpokládané hustoty a počtu účastníků. Podle velikosti dělíme buňky na pikobuňky, mikrobuňky, makrobuňky a buňky deštníkového tvaru.

Obr. 2: a) Hexagonální tvar buňky b) Tři svazky buněk

Větší hustota buněk znamená zvýšení kapacity sítě. Jeden ze způsobu, jak zvýšit kapacitu sítě je pomocí sektorizace. Každou buňku můžeme rozdělit na 2, 3 (obrázek 3a) nebo 6 sektorů (obrázek 3b). Každý sektor má svou vysílací a přijímací anténu.

Obr. 3: Sektorizace buněk pomocí směrových antén a) 120? b) 60?

Důležitým pojmem v buňkových sítích je handover. Handover je přepnutí spojení mezi mobilní stanicí MS (Mobile Station) a základnovou stanicí BTS (Base Transceiver System) během komunikace z jednoho kanálu na druhý. K přepnutí dojde pokud systém vyhodnotí novou buňku jako kvalitnější, tzn. nová buňka má menší rušení nebo časové zpoždění, ale většinou dochází k přepnutí na hranici mezi buňkami.

Další strana - GSM (Global System for Mobile)
Předchozí strana - HISTORIE BUŇKOVÉ RADIOTELEFONNÍ SÍTĚ
ZPĚT - MENU
reklama

Dej stránku k oblíbeným
  Oblíbený

DigiSpace - testy z ICT a IT

Stalo se v srpnu 2011


Standardizační organizace:


TESTY:

DVB
DVB-T v ČR
Přenosové soustavy
Optoelektronika
Základy elektrotechniky
Výpočetní technika
Servery
ISDN
Počítačové komponenty
GSM
Elektromagnetické pole
Datové přenosy
Počítačové sítě
Vybrané kapitoly
Multimediální centrum HTPC

Úvod HTPC
HTPC vs. inteligentní televizory
Stavíme HTPC
zobrazovací panel
AV receiver
XBMC Media Center
virtuální kino
Vybrané kapitoly
Mobilní telefon GSM

Blokové schéma
Kodér zdroje
Kodér kanálu
GSM anténa
Akumulátory
SIM karta
Kapitoly
Buňkové radiotelefonní sítě GSM

Historie GSM
Princip GSM
Architektura GSM sítě
Radiové rozhraníNáhodný vtípek:

Kdy je člověk maximálně ztracený?
Když ho ani google nenajde.Kapitoly BGA:

ÚVOD – POUZDŘENÍ
BGA
Popis BGA pouzdra
Typy BGA pouzder
Pájení BGA pouzder
Chlazení BGA obvodů

Kapitoly SMD:

ÚVOD – SMD
Pasivní SMD součástky
Typy pouzder
Značení součástek
Osazování, lepení, pájení


reklama DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace kontakt DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace

TECHNICTEST, prověř si své vědomosti
Web © 2008-2010 http://www.technictest.com   Webdesign:  marco luca