dolní lišta
technictest

   3. Přenosové rychlosti

Přenosová rychlost u služby GPRS, narozdíl od klasické služby CSD, není konstantní. Přenosová rychlost závisí na přiděleném kódovém schématu CS, na počtu přidělených timeslotů a třídě GPRS.

Pro určení maximální teoretické přenosové rychlosti u GPRS vycházíme z přenosových rychlostí standardu GSM. Na každý timeslot připadá hrubá přenosová rychlost 33,8 kbit/s, jestliže se do této rychlosti započítá režie pro správné fungování sítě např. handover, zjišťování kvality signálu atd., pak přenosová rychlost klesne na 22,8 kbit/s. V případě standardu CSD se od této rychlosti odečte ještě 13,2 kbit/s pro zajištění samotného přenosu, pak je základní přenosová rychlost u CSD 9,6 kbit/s.

V případě GPRS využíváme přenosové rychlosti 22,8 kbit/s, která nám zůstane po odečtení režie na provoz GSM sítě. Od této rychlosti se odvozují tzv. kódová schémata CS. Institut ETSI specifikoval čtyři různé systémy kódování (CS1 – CS4). Kódové schéma CS1 představuje nejbezpečnější způsob kódování a je nejvíce odolný proti chybám při přenosu. Kódové schéma CS4 je nejméně odolné proti chybám, má značně omezenou režii pro zajištění přenosu, ale má nejvyšší přenosovou rychlost. V tabulce 1. jsou uvedeny přenosové rychlosti na fyzické vrstvě a reálné přenosové rychlosti pro kódové schémata CS1 - CS4. Přenosová rychlost na fyzické vrstvě u CS1 je 9,1 kbit/s. Po odečtení CS1 (9,1 kbit/s) od 22,8 kbit/s, dostaneme přenosovou rychlost 13,7 kbit/s pro provoz sítě. Přenosová rychlost pro CS4 je 21,4 kbit/s, takže pro režii zbývá 1,4 kbit/s. Pokud by nám operátor poskytl součastně všech 8 timeslotů a pokud by přenosové podmínky pro šíření signálu byly optimální, pak by přenosová rychlost teoreticky dosahovala 171,2 kbit/s (21,4 x 8). Tato přenosová rychlost nemůže být účastníkovi poskytnuta, protože jde o přenosovou rychlost na fyzické vrstvě. Data se přenáší pomocí různých protokolů, které nám snižují rychlost na reálnou přenosovou rychlost. Reálná přenosová rychlost pro CS 1 - CS4 je ve třetím sloupci tabulky 1.

Tabulka 1: Přenosové rychlosti pro kódové schémata

Kromě kódových schémat se přenosová rychlost mění podle počtu dostupných timeslotů. Teoreticky tedy lze účastníkovi přidělit až 8 volných timeslotů v jednom fyzickém (rádiovém) kanálu, ale v praxi je počet timeslotů přiřazen podle tzv. třídy GPRS. GPRS má jinou přenosovou rychlost pro downlink a jinou pro uplink. Počet přidělených timeslotů pro downlink je vždy větší než pro uplink. Třídy GPRS vyjadřují kolik timeslotů můžeme součastně použít právě pro downlink a uplink. Přehled všech tříd je uveden v tabulce 2. Ve sloupci downlink je hodnota o počtu timeslotů a v závorce přenosová rychlost pro kódové schéma CS1 – CS4. Totéž platí u sloupce uplink. Poslední sloupec ukazuje maximální použitelný počet timeslotů v jeden okamžik.

Operátoři dnes poskytují třídu GPRS 10, což je třída která nám poskytuje maximálně 4 timesloty pro downlink a 2 timesloty pro uplink. V takové třídě je maximální teoretická přenosová rychlost při využití kódového schématu CS4 85,6 kbit/s (21,4 x 4) pro downlink a 42,8 kbit/s pro uplink. Maximální počet využitelných timeslotů v jeden okamžik není 6, ale 5. Třídu GPRS kromě operátora musí mít i MS. Většina dnešních mobilních stanic podporuje také třídu 10, tedy 4+2 timesloty. Toto je ale maximální počet timeslotů, který nám může být přidělen, pokud je síť zatížena pak počet přidělených timeslotů klesá a tím klesá i přenosová rychlost.

Tabulka 2: Třídy GPRS

Priorita Je třeba si uvědomit, že zásoba timeslotů pro GPRS je značně omezena nejen počtem fyzických kanálů, ale hlavně hustotou sítě. Dále záleží na charakteru buňky a na počtu přidělených fyzických kanálu buňce. O timesloty se v architektuře GSM / GPRS dělí jak hlasové přenosy, tak i datové přenosy. Toto dělení probíhá podle těchto priorit:

- Nejvyšší prioritu mají hlasové přenosy.
- Nižší prioritu mají klasické datové přenosy fungující na principu přepojování okruhů, tedy CSD a HSCSD.
- Nejnižší prioritu mají paketové datové přenosy (GPRS), které získávají jen takovou kapacitu, která zbývá po uspokojení požadavků na hlasový přenos, CSD a HSCSD.

Další strana - FYZICKÉ A LOGICKÉ KANÁLY
Předchozí strana - ARCHITEKTURA GPRS
ZPĚT - MENU
reklama

Dej stránku k oblíbeným
  Oblíbený

DigiSpace - testy z ICT a IT

Stalo se v srpnu 2011


Standardizační organizace:


TESTY:

DVB
DVB-T v ČR
Přenosové soustavy
Optoelektronika
Základy elektrotechniky
Výpočetní technika
Servery
ISDN
Počítačové komponenty
GSM
Elektromagnetické pole
Datové přenosy
Počítačové sítě
Vybrané kapitoly
Multimediální centrum HTPC

Úvod HTPC
HTPC vs. inteligentní televizory
Stavíme HTPC
zobrazovací panel
AV receiver
XBMC Media Center
virtuální kino
Vybrané kapitoly
Mobilní telefon GSM

Blokové schéma
Kodér zdroje
Kodér kanálu
GSM anténa
Akumulátory
SIM karta
Kapitoly
Buňkové radiotelefonní sítě GSM

Historie GSM
Princip GSM
Architektura GSM sítě
Radiové rozhraníNáhodný vtípek:

Kdy je člověk maximálně ztracený?
Když ho ani google nenajde.Kapitoly BGA:

ÚVOD – POUZDŘENÍ
BGA
Popis BGA pouzdra
Typy BGA pouzder
Pájení BGA pouzder
Chlazení BGA obvodů

Kapitoly SMD:

ÚVOD – SMD
Pasivní SMD součástky
Typy pouzder
Značení součástek
Osazování, lepení, pájení


reklama DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace kontakt DigiSpace - investice, vzdělání, seberealizace

TECHNICTEST, prověř si své vědomosti
Web © 2008-2010 http://www.technictest.com   Webdesign:  marco luca